1

the Aquaculture Advisory Council, AAC

RecirkFisk PO arbetar tillsammans med andra organisationer med koppling till vattenbruk i AAC med att ge rekommendationer till EU kommissionen och till medlemsstaterna. Här finns en överblick av arbetet med vattenbruk som kommissionen avser utföra tre år framåt och som vi förväntas ge rekommendationer om.
Årsmöte FEAP

RecirkFisk var på FEAP årsmöte 2022 och fick denna inspirerande hälsning från Kommissionen
Japan

En rapport om möjlig export till Japan

Stöd från Europeiska Havs och Fiskerifonden