1

Föreningen representerad i stort internationellt alg-samarbete!

Recirkfisk PO driver sedan 2019 ett projekt som vi kallar för Algösen. Vi identifierade tidigt
tarmalgens (Ulva intestinalis) som
växer i svenska kustvatten potential att bli en god och spännande råvara att
äta, och då också en möjlighet för recirkulerande vattenbrukare att producera
och använda algen i sina system.

Det är därför jätteroligt att det nu startats ett stort
internationellt forskningssamarbete med 95 specialister från 26 länder som ska
arbeta vidare med just släktet Ulva
där både tarmalgen och havssallad ingår. Forskningsnätverket där Recirkfisk är
representerat ska under fyra år ”kombinera
tvärvetenskapliga tillvägagångssätt för hållbar användning av marina resurser
och omfattar alla aspekter av Ulvas biologi och ekologi, vattenbruk,
ingenjörsvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap. Denna åtgärd kommer att leda
till utvecklingen av avancerad vetenskap, skapa affärs- och arbetstillfällen i havs-
och kustekonomier och ha en betydande inverkan på samhällets välfärd
.”

Läs pressreleasen här: