Regeringsbeslut

image_pdfPdfimage_printPrint

Den 1:a oktober beslutade regeringen att de Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige skall vara företrädda i Övervakningskommittén för Havs-och Fiskerifonden 2014-2020

Bolagsverket

image_pdfPdfimage_printPrint

2015-08-05 blev vi registrerade hos bolagsverket

Vi har startat en förening

image_pdfPdfimage_printPrint

Den 31:a maj 2015 startade föreningen:

“De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige Ekonomisk Förening”

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att öka medlemmarnas ekonomiska avkastning från recirkulerande vattenbruk på ett hållbart sätt. Detta sker genom att gemensamt verka för att öka marknadsvärdet av vattenbruks- produkter och att samverka för att öka medlemmarnas kompetens om recirkulerande vattenbruk med avseende att öka kvaliteten på produkten, optimera “fishwelfare” och minimera driftkostnader.

Vi är fyra medlemsföretag:

Ljusterö Lax o Gös AB, Österåker

Regnbågen Fisk KB, Härnösand

Kedjeåsens Fisk AB, Karlskoga

Scandinavian SilverEel AB, Helsingborg