Makroalger

RECIRKFISK påverkar i Bryssel genom Aquaculture Advisory Council, AAC

Under 2020 vi har lett fokusgrupp Seaweed under framtagande av rekommendation från AAC om makroalger. målsättning att göra det lättare för primärproduktion