Marine Institute

Datum: 2023-03-15
Plats: Newport, Irland
Hur: Platsbesök forskningsinstitut
Presentation om forskningen, diskussion om ålar och visning av anläggning. Försök att se uppvandrande glasålar vid Aasleagh falls.