Vi tappar 2 medlemmar

Lantfisk AB lägger tyvärr omgående ned sin verksamhet helt.

Ecofisk Landskrona/Boliden Bergsö AB avecklar under våren och väljer att avsluta medlemskapet.